O czasopiśmie

Zamierzeniem ,,Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych” jest propagowanie kultury prawnej Polski i Ukrainy oraz szerzenie współpracy naukowej pomiędzy dwoma ważnymi ośrodkami naukowymi – Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz” sp. z o.o.
ISSN: 2082-4939
10.19195/2082-4939
Licencja

Indeksacja

  • Erih Plus
  • CEEOL
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Kontakt do redakcji

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław, Polska
wlzp@onet.pl

Aktualny numer