Komitet Redakcyjny

 

Redaktorzy naczelni

Prof. Maciej Marszał, prof., Uniwersytet Wrocławski; adres e-mail: maciej.marszal@uwr.edu.pl

Prof. Włodymyr Burdin, prof., Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina); adres e-mail: volodymyr.burdin@lnu.edu.ua

 

Zakres kompetencji redaktorów naczelnych

 

Redakcja tomu

Skład Redakcji poszczególnych tomów nie jest stały. O składzie decydują Redaktorzy naczelni, biorąc pod uwagę kompetencje merytoryczne Redaktorów, doświadczenie redakcyjne oraz dyspozycyjność.

 

Zakres kompetencji Redakcji tomu

 

 

Sekretarz:

Dr Sylwia Wójtowicz, Uniwersytet Wrocławski;

adres e-mail: wlzp@onet.pl lub sylwia.wojtowicz@uwr.edu.pl

 

Zakres kompetencji Sekretarza

 

Redaktor statystyczny:

Dr Ewa Mika, Uniwersytet Wrocławski

 

Zakres kompetencji Redaktora statystycznego

 

Redaktorzy tematyczni:

Prof. Karol Kiczka – prawo administracyjne, Uniwersytet Wrocławski (Polska)

Prof. Jerzy Skorupka – prawo karne, Uniwersytet Wrocławski (Polska)

Prof. Maciej Marszał – doktryny polityczne i prawne, nauka o polityce, Uniwersytet Wrocławski (Polska)

Prof. Andrij Bojko – prawo karne, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina)

Dr Taras Andrusiak – doktryny polityczne i prawne, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina)

Zakres kompetencji Redaktorów tematycznych [w linku]

 

Redaktorzy językowi:

Dr Irena Frys – język polski (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie; irkafrys@gmail.com)

Prof. Marek Kuźniak – język angielski (Uniwersytet Wrocławski; kuzniak@uni.wroc.pl)

Prof. Oleh Beley – język ukraiński (Uniwersytet Wrocławski; oleh.beley@uwr.edu.pl)

Prof. Michał Sarnowski – język rosyjski (Uniwersytet Wrocławski; sarnamich@gmail.com)

Mgr Tomasz Stokłosa – język angielski ((Uniwersytet Wrocławski)

Mgr Szymon Urbanowicz – język niemiecki (szymek1968@pf.pl)

Dr Sylwia Wójtowicz – język polski, język ukraiński (Uniwersytet Wrocławski;sylwia.wojtowicz@uwr.edu.pl)

 

Zakres kompetencji redaktorów językowych

 

 

 

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz” sp. z o.o.
ISSN: 2082-4939
10.19195/2082-4939
Licencja

Kontakt do redakcji

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław, Polska
wlzp@onet.pl

Indeksacja

  • Erih Plus
  • CEEOL
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)