• Componential Analysis in Translation of Computer Software

Componential Analysis in Translation of Computer Software

Jacek Jabłoński
Google Scholar Jacek Jabłoński
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.