Vol. 48 (2010)

Published: 01-01-2010

Zbiór zawiera 18 artykułów poświęconych literaturze i kulturze, językoznawstwu oraz lingwistyce stosowanej. Wśród omawianych tekstów literackich znajdziemy między innymi dramaty Martina Crimpa, sonety Johna Donne'a czy prozę J.M. Coetzee'go. Ciekawą analizę opery Pucciniego dostarcza artykuł poświęcony dziełu „La Fanciulla del West”. W zbiorze zawarte są również artykuły poświęcone kwestiom językoznawczym, np. językoznawczym aspektom religii. Dział „Lingwistyka stosowana” składa się z czterech artykułów poświęconych różnym aspektom nauczania języka obcego. Napisane przystępnym językiem prace zaciekawią nie tylko filologów.