• Global Insight and Counterfactuals in Policy-Making. European Institute of Technology EIT as a Conceptual Integration Network

Global Insight and Counterfactuals in Policy-Making. European Institute of Technology EIT as a Conceptual Integration Network

Maciej Litwin
Google Scholar Maciej Litwin
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.