• A Correspondence Between Old and Present Day English Progressive Periphrasis. A Syntactic Account of the Data in "The Anglo-Saxon Chronicle"

A Correspondence Between Old and Present Day English Progressive Periphrasis. A Syntactic Account of the Data in "The Anglo-Saxon Chronicle"

Wojciech Witkowski
Google Scholar Wojciech Witkowski
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.