• Cognitive Grammar Theory of Nominalization and Nominal Periphrasis: The State of the Art

Cognitive Grammar Theory of Nominalization and Nominal Periphrasis: The State of the Art

Michał Szawerna
Google Scholar Michał Szawerna
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.