• Review of Michał Szawerna’s Metaphoricity of Conventionalized Diegetic Images in Comics: A Study in Multimodal Cognitive Linguistics. Łódź Studies in Language 54, Frankfurt am Main-New York: Peter Lang, 2017

Review of Michał Szawerna’s Metaphoricity of Conventionalized Diegetic Images in Comics: A Study in Multimodal Cognitive Linguistics. Łódź Studies in Language 54, Frankfurt am Main-New York: Peter Lang, 2017

DOI: https://doi.org/10.19195/0301-7966.56.21
Hubert Kowalewski
Google Scholar Hubert Kowalewski
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.

Pobrania

Statystyka pobrań nie jest jeszcze dostępna.