• Encouraging the Culture of Evaluation among Professionals - A Middle-Term Project of the ECML

Encouraging the Culture of Evaluation among Professionals - A Middle-Term Project of the ECML

Anna Czura
Google Scholar Anna Czura
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.

Pobrania

Statystyka pobrań nie jest jeszcze dostępna.