Volume 51

Published: 12-09-2013

Kolejny, pięćdziesiąty pierwszy numer czasopisma „Anglica Wratislaviensia” zawiera artykuły naukowe z zakresu literatury i kultury krajów anglojęzycznych, językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego. Zawartość została podzielona na trzy części, zgodnie z tematyką każdej z nich. Wśród autorów artykułów znajdują się pracownicy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również goście z innych ośrodków naukowych, krajowych oraz zagranicznych. Ze względu na tematykę zamieszczonych w tomie artykułów publikacja okaże się przydatna zarówno dla studentów, jak i badaczy poszczególnych omawianych tu zagadnień.