Volume 54

Published: 15-11-2016

Przedstawiamy Czytelnikom kolejny, 54., już tom znanej w środowisku anglistów serii naukowej Anglica Wratislaviensia. Tym razem większość zebranych w nim artykułów dotyczy zagadnień związanych z przyswajaniem i uczeniem się języka angielskiego jako obcego. Są to przede wszystkim sprawozdania z własnych badań empirycznych i obserwacji, zakończone konkretnymi wnioskami, które mogą mieć zastosowanie w praktyce dydaktycznej. Autorami artykułów są specjaliści polscy i zagraniczni. Jedyny w tym roku artykuł o tematyce literackiej analizuje tekst współczesnej sztuki teatralnej w relacji do jej inspiracji — klasycznej sztuki Eurypidesa. Natomiast artykuł z zakresu językoznawstwa angielskiego zajmuje się sposobami formułowania i stosowania metafory argumentu w pisaniu akademickim. Wszystkie zebrane teksty charakteryzują się wysokim poziomem dyskursu akademickiego i mamy nadzieję, że spotkają się z dużym zainteresowaniem Czytelników.

Second Language Acquis