• Od książek kucharskich dla dzieci i młodzieży do kultury kulinarnej PRL-u… Anita Has-Tokarz, „Książki kucharskie i okołokulinarne dla dzieci i młodzieży w  Polsce w latach 1945–1989: Teksty — Funkcje — Konteksty”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016

Od książek kucharskich dla dzieci i młodzieży do kultury kulinarnej PRL-u… Anita Has-Tokarz, „Książki kucharskie i okołokulinarne dla dzieci i młodzieży w  Polsce w latach 1945–1989: Teksty — Funkcje — Konteksty”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016

DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.36.15
Bożena Hojka
Google Scholar Bożena Hojka
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.