Tom 36 (2017)

					Pokaż  Tom 36 (2017)

W 36. tomie „Studiów o Książce i Informacji” znalazły się teksty dotyczące m. in: twórczości Andrzeja Heidricha, działalności londyńskiej „Oficyny Poetów” prowadzonej przez Krystynę i Czesława Bednarczyków, kontaktów Stanisława Przybyszewskiego z wydawcami czy wizerunku drukarza na łamach międzywojennych jednodniówek. Ponadto omówiono zjawisko książki artystycznej, różne wcielenia Biblii królowej Zofii, przybliżono działania Edynburga na polu upowszechniania literatury, a także problematykę czytelnictwa wśród więźniów oraz trendy w bibliotekarstwie akademickim. Artykuły autorów zagranicznych koncentrują się wokół publikacji dla dzieci i młodzieży. Tom uzupełniają recenzje publikacji księgoznawczych wydanych w latach 2016–2017.

Opublikowane: 2018-07-05

Artykuły