• Jak Emil Zegadłowicz o typografii gawędził. Uwagi na marginesie poznańskiej edycji "Gawędy poety z typografem" z 1929 roku

Jak Emil Zegadłowicz o typografii gawędził. Uwagi na marginesie poznańskiej edycji "Gawędy poety z typografem" z 1929 roku

DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.37.11
Katarzyna Krzak-Weiss
Google Scholar Katarzyna Krzak-Weiss
Publikacja:

Abstrakt

How Emil Zegadłowicz discoursed about typography. Comments on the margin of the Poznań Edition of Gawęda poety z typografem of 1929

The present text is based on a book by Emil Zegadłowicz published in 1929 by the poet’s friend, Jan Kuglin. Gawęda poety z typografem [Discourse between a poet and a typographer] was delivered for the first time during the Third Congress of Polish Bibliophiles that took place in Lwów in 1928. Its individual fragments are a point of departure for reflections upon typography at the turn of the twentieth century, especially the beautiful book trend initiated at that time as well as the bibliophile publishing houses and editions that emerged in its wake.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.