Tom 37 (2018)

Artykuły

Duchowieństwo i stowarzyszenia katolickie wobec bibliotek dla ludu w Galicji na przełomie XIX i XX wieku
Strony 11 - 21
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.37.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Biblioteki dwudziestolecia międzywojennego na łamach „Przeglądu Księgarskiego”
Strony 23 - 39
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.37.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmiany w zasadach realizacji zadań w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 1947–2016
Strony 41 - 56
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.37.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Funkcje bibliotek pedagogicznych w XXI wieku
Strony 57 - 68
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.37.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Praca bibliotekarza z perspektywy półwiecza na przykładzie Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej
Strony 69 - 80
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.37.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Politechniki Lubelskiej
Strony 81 - 91
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.37.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja zadań nauczycieli bibliotekarzy w dydaktyce szkolnej
Strony 93 - 105
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.37.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postrzeganie zawodu bibliotekarza: stereotypy oraz opinie użytkowników Biblioteki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Strony 107 - 122
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.37.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jeszcze o wizerunku biblioteki i bibliotekarza z perspektywy popularnych mediów
Strony 123 - 134
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.37.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gromadzenie kolekcji czasopism w bibliotece akademickiej — współczesne wyzwania
Strony 135 - 147
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.37.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jak Emil Zegadłowicz o typografii gawędził. Uwagi na marginesie poznańskiej edycji "Gawędy poety z typografem" z 1929 roku
Strony 149 - 162
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.37.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Współczesna książka interaktywna dla dzieci na przykładzie twórczości Hervé’a Tulleta
Strony 163 - 175
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.37.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polskie aplikacje książkowe dla dzieci
Strony 177 - 195
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.37.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF