Tom 37 (2019)

Artykuły

Duchowieństwo i stowarzyszenia katolickie wobec bibliotek dla ludu w Galicji na przełomie XIX i XX wieku
37, 2018, Strony 11 - 21
Pobierz artykuł PDF
Biblioteki dwudziestolecia międzywojennego na łamach „Przeglądu Księgarskiego”
37, 2018, Strony 23 - 39
Pobierz artykuł PDF
Zmiany w zasadach realizacji zadań w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 1947–2016
37, 2018, Strony 41 - 56
Pobierz artykuł PDF
Funkcje bibliotek pedagogicznych w XXI wieku
37, 2018, Strony 57 - 68
Pobierz artykuł PDF
Praca bibliotekarza z perspektywy półwiecza na przykładzie Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej
37, 2018, Strony 69 - 80
Pobierz artykuł PDF
Rola biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Politechniki Lubelskiej
37, 2018, Strony 81 - 91
Pobierz artykuł PDF
Ewolucja zadań nauczycieli bibliotekarzy w dydaktyce szkolnej
37, 2018, Strony 93 - 105
Pobierz artykuł PDF
Postrzeganie zawodu bibliotekarza: stereotypy oraz opinie użytkowników Biblioteki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
37, 2018, Strony 107 - 122
Pobierz artykuł PDF
Jeszcze o wizerunku biblioteki i bibliotekarza z perspektywy popularnych mediów
37, 2018, Strony 123 - 134
Pobierz artykuł PDF
Gromadzenie kolekcji czasopism w bibliotece akademickiej — współczesne wyzwania
37, 2018, Strony 135 - 147
Pobierz artykuł PDF
Jak Emil Zegadłowicz o typografii gawędził. Uwagi na marginesie poznańskiej edycji "Gawędy poety z typografem" z 1929 roku
37, 2018, Strony 149 - 162
Pobierz artykuł PDF
Współczesna książka interaktywna dla dzieci na przykładzie twórczości Hervé’a Tulleta
37, 2018, Strony 163 - 175
Pobierz artykuł PDF
Polskie aplikacje książkowe dla dzieci
37, 2018, Strony 177 - 195
Pobierz artykuł PDF