• Międzynarodowa konferencja naukowa Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej Warszawa, 8–9 maja 2018

Międzynarodowa konferencja naukowa Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej Warszawa, 8–9 maja 2018

DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.37.15
Dorota Kolenda
Google Scholar Dorota Kolenda
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.