Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

„Central European Journal of Communication” jest czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Tytuł ma podkreślać rosnące znaczenie nauki o komunikacji i mediach w Europie Środkowej oraz innych rejonach świata. Celem czasopisma jest promowanie rozwoju teorii i badań empirycznych, w tym także zróżnicowanych podejść metodologicznych.

ISSN: 1899-5101

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 13, Nr 2Special Issue 2020

Published lipca 22, 2020