• Recenzja: Eugeniusz Górski red., Dialogue and Universalism