• Recenzja: Izabela Barlińska, Marek Raczkiewicz CSsR, Mikołaj Stanek eds., Poza ojczyzną niosą ojczyznę