• Recenzja: Edyta Waluch-De La Torre, Diccionario teórico-práctico de preposiciones espaciales: aplicación traductológica del español al portugués y al polaco

Recenzja: Edyta Waluch-De La Torre, Diccionario teórico-práctico de preposiciones espaciales: aplicación traductológica del español al portugués y al polaco

Joanna Popowicz (Adamiczka)
Google Scholar Joanna Popowicz (Adamiczka)
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.