Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18Puntos de contacto: libros, lenguas, espacios

Published 1 stycznia 2010

Issue description

XVIII tom serii „Estudios Hispánicos” zawiera 11 artykułów, głównie o charakterze literaturoznawczym. Jak sygnalizuje tytuł tomu, Puntos de contacto: libros, lenguas, espacios, wspólnym mianownikiem prac w nim zamieszczonych jest poszukiwanie i badanie tekstów stanowiących „punkty styczności” pomiędzy różnymi obszarami literackimi, językowymi i kulturowymi. Autorzy zajmują się relacjami intertekstualnymi (Don Kichot i C.K. Norwid, Podróże Guliwera i J.L. Borges, M. Hernández i tradycja poetycka) czy też recepcją obrazu Nowego Świata w literaturach europejskich; prezentują utwory eksplorujące terytoria kultur zmarginalizowanych i uważanych za podrzędne, jak kultura czarnych niewolników w Ameryce Południowej, środowiska emigracyjne a także kultura masowa, w tym nurty camp i queer. W tomie znalazło się ponadto 10 recenzji z najnowszych publikacji hispanistycznych, wydanych w latach 2008–2010.