El elemento acuático en las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer

Ewa Krystyna Kulak
Google Scholar Ewa Krystyna Kulak
Publikacja:

Abstrakt

An aquatic element in the Rhymes by Gustavo Adolfo Bécquer

The author of this article analyses the poetry of Gustavo Adolfo Bécquer, gathered in the collection of the Rhymes, from a perspective of its symbolism. She concentrates mainly on the aquatic symbols as an illustration of the womanhood, human desires, inspiration, unconsciousness and death.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.