• Tom 16 (2008): Entre la tradicion y la vanguarda de la poesia hispanica

Tom 16 (2008): Entre la tradicion y la vanguarda de la poesia hispanica

Presentación del volumen
Entre la tradicion y la vanguarda de la poesia hispanica, Strony 7 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Reseńas Y Notas De Lectura

Recenzja: U. Aszyk, Corrale de comedias. Publiczne i stałe teatry w Hiszpanii koniec XVI - początek XVIII wieku
Entre la tradicion y la vanguarda de la poesia hispanica, Strony 147 - 148
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: A. Sawicka, Drogi i rozdroża kultury katalońskiej
Entre la tradicion y la vanguarda de la poesia hispanica, Strony 149 - 150
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: P. Sawicki, I. Fialová, Literatura espańola I
Entre la tradicion y la vanguarda de la poesia hispanica, Strony 150 - 151
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: M. Jagłowski, D. Sepczyńska Eds., Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Filozofia. Literatura. Mistyka
Entre la tradicion y la vanguarda de la poesia hispanica, Strony 152 - 156
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: U. Aszyk Ed., Reescritura e intertextualidad. Literatura - cultura - historia
Entre la tradicion y la vanguarda de la poesia hispanica, Strony 156 - 158
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: J. Ziarkowska, M. Kurek Eds., W poszukiwaniu Alefa. Proza hispanoamerykańska w świetle najnowszych badań. Antologia krytyczna
Entre la tradicion y la vanguarda de la poesia hispanica, Strony 158 - 160
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: J.E. Zamojski Ed., Migracje i społeczeństwo 13, Migracje. Hiszpańskojęzyczna przestrzeń. Trzy kontynenty
Entre la tradicion y la vanguarda de la poesia hispanica, Strony 160 - 163
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: A. Helman, Ten smutek hiszpański. Konteksty twórczości filmowej Carlosa Saury
Entre la tradicion y la vanguarda de la poesia hispanica, Strony 163 - 165
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: M. Koszla-Szymańska La paremiología en la enseńanza de la lengua espańola
Entre la tradicion y la vanguarda de la poesia hispanica, Strony 165 - 167
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: E. Waluch De La Torre, Preposiciones espaciales en espańol, portugués y polaco: teoría y evolución
Entre la tradicion y la vanguarda de la poesia hispanica, Strony 167 - 169
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Información documental

Estudios Hispánicos. ĺndice de los números XI-XV
Entre la tradicion y la vanguarda de la poesia hispanica, Strony 173 - 180
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF