• Recenzja: U. Aszyk, Corrale de comedias. Publiczne i stałe teatry w Hiszpanii koniec XVI - początek XVIII wieku

Recenzja: U. Aszyk, Corrale de comedias. Publiczne i stałe teatry w Hiszpanii koniec XVI - początek XVIII wieku

Marlena Krupa
Google Scholar Marlena Krupa
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.