Reseńas Y Notas De Lectura

Vol. 16 (2008)

Recenzja: U. Aszyk, Corrale de comedias. Publiczne i stałe teatry w Hiszpanii (koniec XVI - początek XVIII wieku)

Marlena Krupa

Páginas: 147 - 148

PDF (Język Polski)