• Recenzja: A. Sawicka, Drogi i rozdroża kultury katalońskiej