• Entre Espanya y  España. El recurso de las citas en español en la obra poética de Joan Brossa

Entre Espanya y  España. El recurso de las citas en español en la obra poética de Joan Brossa

Marcin Kurek
Google Scholar Marcin Kurek
Publikacja:

Abstrakt

Between Espanya and España. Spanish citations in Joan Brossa’s poetic works

Joan Brossa’s poetry, written entirely in Catalan, includes many citations in Spanish taken from the original documents, such as letters, articles, speeches, publications, that prove the political indoctrination of the Francoist propaganda but also the linguistic manipulation among the businessmen.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.