Volumen 22

Lletres catalanes

Publicado: 25-05-2015
Kolejny, już dwudziesty drugi, monograficzny i dwujęzyczny numer wrocławskiego czasopisma naukowego "Estudios Hispánicos" został przygotowany przez dr Trinidad Marín Villora oraz prof. Justynę Ziarkowską i nosi tytuł Lletres catalanes. Gromadzi on dziewięć artykułów dotyczących literatury katalońskiej, napisanych w języku hiszpańskim i katalońskim przez czterech badaczy krajowych oraz pięciu katalonistów z Hiszpanii. Ukazuje się on 126 lat po uznawanej za pierwszy polski tekst katalonistyczny pracy zatytułowanej Literatura katalańska autorstwa prof. Edwarda Porębowicza, znakomitego romanisty i rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Wolumin ten jest zatem wkładem redakcji i autorów "Estudios Hispánicos" w rozwój badań nad historią, kulturą i literaturą Katalonii w Polsce. Prezentowane wyniki badań w znacznej mierze dotyczą literatury współczesnej, mowa jest o pisarstwie Josepa Lozano, Pere Caldersa, Francesc Trabala, Mercè Rodoreda i Joana Brossy, chociaż część tekstów dotyczy także literatury dawnej np. XV-wiecznego poety Ausiàsa March czy renesansowego pisarza Bernata Metge. Tom zamyka blok recenzji prezentujący nowości wydawnicze związane z polską hispanistyką.
Justyna Ziarkowska, María Trinidad Marín Villora,

Presentación del volumen

Reseńas Y Notas De Lectura