• Recenzja: Marcin KUREK, Poezja przyziemna. Doświadczenie codzienności w liryce Joana Brossy

Recenzja: Marcin KUREK, Poezja przyziemna. Doświadczenie codzienności w liryce Joana Brossy

Marlena Krupa
Google Scholar Marlena Krupa
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.