Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23Homenaje a Florian Śmieja

Published 28 czerwca 2016

Issue description

Dwudziesty trzeci tom „Estudios Hispánicos” zatytułowany Homenaje a Florian Śmieja jest tomem szczególnym. Został on przygotowany przez prof. Beatę Baczyńską, dr Ewę Krystynę Kulak oraz dra Łukasza Smugę z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego profesorowi Florianowi Śmiei, wybitnemu hispaniście, tłumaczowi i poecie. W pierwszej części tomu czytelnik odnajdzie zarys sylwetki profesora Śmiei oraz teksty przemówień wygłoszonych podczas uroczystości przyznania profesorowi doktoratu honoris causa, która odbyła się w Auli Leopoldina w dniu 6 maja 2015 r. Druga część tomu gromadzi zaś 15 artykułów naukowych dedykowanych profesorowi Śmiei przez badaczy z polskich oraz zagranicznych ośrodków takich jak University College Cork w Irlandii i University of Western Ontario w Kanadzie. W publikacji nie zabrakło też osobnej sekcji z recenzjami naukowymi najnowszych prac polskich hispanistów.

Estudios

Reseńas Y Notas De Lectura