• Gerardo  BELTRÁN CEJUDO, Sobre la traducción de la forma en las versiones española y judeo-española de El canto del pueblo judío asesinado de Yitsjok Katzenelson

Gerardo  BELTRÁN CEJUDO, Sobre la traducción de la forma en las versiones española y judeo-española de El canto del pueblo judío asesinado de Yitsjok Katzenelson

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-2546.24.13
Agnieszka August-Zarębska
Google Scholar Agnieszka August-Zarębska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.