Volumen 24

Traducciones, interpretaciones, equivalencias

Publicado: 31-03-2017
Niniejszy, XXIV numer Estudios Hispánicos jest pierwszym w historii czasopisma poświęconym niemal w całości przekładowi. Zawartość tomu odzwierciedla bogactwo tematyki okołotłumaczeniowej i różnorodność perspektyw w badaniach współczesnych hispanistów polskich i hiszpańskich w tej dziedzinie. Autorzy prezentują trzy odmienne podejścia badawcze - koncentrują się na przekładzie rozumianym jako tekst lub jako proces, nie brak także artykułów, które w centrum uwagi stawiają tłumaczy: konkretne postaci lub ich anonimowe grupy. W tomie znalazły się refleksje nad przekładem literackim, specjalistycznym i użytkowym, ustnym i pisemnym, oraz rozważania o historii, dydaktyce i krytyce tłumaczenia. Przekład widziany jest również jako materiał do badań porównawczych, a analiza dyskursu ujawnia cechy potencjalnie istotne dla tłumacza. Numer zamykają dwa artykuły, poświęcone - odpowiednio - historii i literaturze Hiszpanii. Całości dopełniają recenzje nowych publikacji hispanistycznych - w większości dotyczących przekładu.

ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN

Reseńas Y Notas De Lectura