• Agata Cristina CÁCERES SZTORC, Entre el autoritarismo y la democracia. Feminismo, relaciones de género y violencia en la cultura peruana contemporánea cine, televisión y creaciónb literaria.

Agata Cristina CÁCERES SZTORC, Entre el autoritarismo y la democracia. Feminismo, relaciones de género y violencia en la cultura peruana contemporánea cine, televisión y creaciónb literaria.

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-2546.26.13
Maksymilian Drozdowicz
Google Scholar Maksymilian Drozdowicz
Publikacja:

Estudios Hispánicos Tom 26 (2018)

Strony od 125 do 128
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.