Vol. 26 (2018)

Publicado: 15-11-2018
Dwudziesty szósty tom czasopisma Estudios Hispánicos, pod redakcją Trinidad Marín Villory i Aleksandra Trojanowskiego, zawiera dziewięć artykułów. Pięć z nich jest pokłosiem międzynarodowego sympozjum „Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos”, które odbyło się w dniach 11–12 maja 2017 roku we Wrocławiu — stanowią więc swoistą kontynuację publikacji, które ukazały się w 25. tomie pisma. Teksty te są poświęcone szeroko rozumianemu zjawisku emigracji i skupiają się na współczesnej literaturze hiszpańskiej oraz komparatystyce w kontekście literatury polskiej i hiszpańskiej. Pozostałe artykuły to studia z zakresu literaturoznawstwa (poświęcone twórczości Sergia Pitola, Manuela Gutiérreza Najery i Eduarda Blanco Amora) oraz stereotypów językowych. Tom zawiera ponadto wspomnienie o prof. Teresie Eminowicz-Jaśkowskiej oraz recenzje wybranych aktualnych publikacji hispanistycznych.

Reseńas Y Notas De Lectura