Ekonomia

„Ekonomia – Wroclaw Economic Review” jest kwartalnikiem, który od 2013 roku ukazuje się tylko online. Czasopismo w takiej formie stanowi kontynuację rocznika „Ekonomia” wcześniej wydawanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Obrany tryb publikacji powinien przyczynić się do przyspieszenia procesu wydawniczego i zapewnić szerszemu gronu odbiorców dostęp do zamieszczanych w kwartalniku artykułów. Naszą intencją jest, by na łamach „Ekonomii – WER” podejmowano problemy i tematy związane z szeroko pojętą dziedziną ekonomii, by było to forum prezentowania zróżnicowanych poglądów i wymiany wielu rozmaitych, niekiedy kontrowersyjnych, opinii. Tematy poruszane w „Ekonomii – WER” dotyczą spraw związanych zarówno z czystą teorią ekonomii, jak i z polityką gospodarczą, finansami czy nawet dyskursem metodologicznym w naukach społecznych. Zapraszamy do współpracy ekonomistów wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach (teoretyków, finansistów) oraz autorów z dziedzin pokrewnych (prawa, filozofii, socjologii etc.), które mogą mieć istotny związek z realnym przebiegiem procesów gospodarczych.

Pragniemy podkreślić, że czasopismo to nie będzie prezentowało jednej, skonkretyzowanej linii programowej, w związku z czym wszelkie teksty polemiczne lub reprezentujące stanowiska z perspektyw szkół heterodoksyjnych będą mile widziane i chętnie publikowane na łamach Ekonomii – WER.

Prace publikowane są w j. polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Preferowany jest język angielski.

Abstrakty artykułów opublikowanych w „Ekonomii – WER” znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), Index Copernicus, BazEcon a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Ekonomia – WER jest indeksowana także w ERIH PLUS, PBN – Polska Bibliografia Naukowa oraz POL-index.

 

„Ekonomia – WER” znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma 20 punktów.

 

                

 

 

Wersja podstawowa czasopisma: elektroniczna.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/ekon

Kwartalnik. Format B5

ISSN: 2658-1310