Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 28 Nr 4 (2022)

Kultura pracy a jakość życia

  • Henryk Mruk
DOI
https://doi.org/10.19195/2658-1310.28.4.6
Przesłane
16 lutego 2023
Opublikowane
16-02-2023

Abstrakt

Nadmierna eksploatacja zasobów ziemi, pandemia, wojna Rosji z Ukrainą to szczególne warunki powodujące zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw. Te warunki przyczyniają się do zmian oczekiwań pracowników w odniesieniu do warunków pracy w przedsiębiorstwach. Prowadzi to do zmian w działaniu przywódców organizacji. Pracownicy oczekują od liderów tworzenia warunków do mądrej pracy. Oczekują dialogu, transparentności, poczucia bezpieczeństwa, równoważenia pracy zawodowej z jakością życia, korzystania z możliwości rozwijania siebie. Wyzwaniem dla liderów jest skuteczne komunikowanie się z pracownikami, uwzględnianie ich potrzeb, dbanie o czas dla realizowania siebie. Rosną oczekiwania w odniesieniu do wiedzy merytorycznej, empatii oraz znajomości psychologii po stronie osób pełniących funkcje przywódcze w biznesie. Kierowanie się oczekiwaniami w zakresie jakości życia pracowników jest warunkiem osiągania celów biznesowych oraz realizowania zadań w kwestii produktywności oraz skuteczności.