• Konkurencyjność przedsiębiorstw ukierunkowanych na zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu gospodarczego

Konkurencyjność przedsiębiorstw ukierunkowanych na zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu gospodarczego

Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz
Google Scholar Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz
Publikacja:

Ekonomia Tom 19 Nr 1 (2013)

Strony od 49 do 57

Abstrakt

The competitiveness of enterprises oriented to sustainable development in an economic crisis


This article presents the issues of sustainable competitiveness of enterprises. Its main goal is trying to prove that the implementation of the sustainable development concept can influence positively on competitiveness of enterprises, especially in time of crisis. This explains the fact of dynamic growth in the number of companies which beyond the economic aspects, they are also concerned with the social and environmental aspects of their business.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.