• Analiza ekonomiczna polskiej reformy emerytalnej z 2013 r.

Analiza ekonomiczna polskiej reformy emerytalnej z 2013 r.

Arkadiusz Sieroń
Google Scholar Arkadiusz Sieroń
Publikacja:

Ekonomia Tom 20 Nr 3 (2014)

Strony od 43 do 55

Abstrakt

Economic analysis of the Polish pension reform of 2013


The aim of this paper is to conduct an economic analysis of the Polish pension reform of 2013. We claim that the changes implemented, although they did not entail nationalization as was commonly believed significantly reduced, if not abolished, the major part of the pensions system. On this ground, we consider the choice between ZUS and OFE practically irrelevant.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.