• Jak wspierać rozwój innowacji społecznych?

Jak wspierać rozwój innowacji społecznych?

Witold Kwaśnicki
Google Scholar Witold Kwaśnicki
Publikacja:

Ekonomia Tom 20 Nr 4 (2014)

Strony od 33 do 51

Abstrakt

How to support the development of social innovation?


The fundamental question that attempts to be answered in this article is following: To what extend supporting and subsidizing of the development of social economy and social innovation by the Eu­ropean Union and European governments is needed and justified?

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.