• Problem dyskryminacji kobiet — analiza wybranych teorii neoklasycznych opartych na założeniu o niekonkurencyjnych rynkach pracy

Problem dyskryminacji kobiet — analiza wybranych teorii neoklasycznych opartych na założeniu o niekonkurencyjnych rynkach pracy

Alicja Kuropatwa
Google Scholar Alicja Kuropatwa
Publikacja:

Ekonomia Tom 20 Nr 4 (2014)

Strony od 53 do 68

Abstrakt

Problem of discrimination against women — the analysis of selected neoclassicaltheories based on the assumption of non-competitive labour markets


This paper contains an analysis of neoclassical theories of discrimination, that are based on the assumption of non-competitive labour markets. These theories are presented within the mathematical framework, used in original works of their respective authors. Each theory has been subjected to a brief analysis. The author also assessed factors that could be determined as discriminatory and has examined their actual impact on the phenomenon of discrimination against women on the labour market.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.