• U źródeł leseferyzmu i subiektywizmu myśli Murraya Rothbarda. Arystoteles, Święty Tomasz, hiszpańscy scholastycy, John Locke i Fryderyk Bastiat jako źródła inspiracji

U źródeł leseferyzmu i subiektywizmu myśli Murraya Rothbarda. Arystoteles, Święty Tomasz, hiszpańscy scholastycy, John Locke i Fryderyk Bastiat jako źródła inspiracji

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.22.3.3
Radosław Wojtyszyn
Google Scholar Radosław Wojtyszyn
Publikacja:

Ekonomia Tom 22 Nr 3 (2016)

Strony od 43 do 57

Abstrakt

Laissez — faire and subjective underpinnigs of Murray Rothbard’s thought. Aristotle, St. Thomas, Spanish scholastics, John Locke and Frederic Bastiat as an inspiration


The subject of this article are origins of the subjectivist view of the economic activity of man, and pre-classic themes of political economy, which are the inspirations for Murray Newton Rothbard and his thought of anarcho-capitalism. These issues, being so rarely subject to scientific interest, are crucial point of reference for classical and neoclassical economics, and laissez-faire in general. Specific influence of natural law on the sphere of economic activity and human condition also implies abroader view of the role of state institutions in the thought of Aristotle, Thomas Aquinas, the scholastics of the Salamanca, John Locke and Frederic Bastiat, who combined the above-mentioned laws of nature and tradition of classical economics with subjectivity, so important in Austrian School of Economics and in anarcho-capitalist thought of Murray Newton Rothbard.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.