• Quasi-obowiązkowe uczestnictwo w pracowniczych programach emerytalnych na przykładzie Wielkiej Brytanii. Szanse i zagrożenia

Quasi-obowiązkowe uczestnictwo w pracowniczych programach emerytalnych na przykładzie Wielkiej Brytanii. Szanse i zagrożenia

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.23.3.3
Marek Szczepański
Google Scholar Marek Szczepański
Publikacja:

Ekonomia Tom 23 Nr 3 (2017)

Strony od 33 do 46

Abstrakt

Quasi-compulsory participation in occupational pension schemes on example of Great Britain: opportunities and threats


The purpose of this article is to identify the opportunities and threats associated with compulsory or quasi-compulsory participation in occupational pension schemes based on the literature review of the subject and the comparative studies of the effects of introducing such solutions in selected countries UK, Ireland. On this basis, conclusions and recommendations will be made regarding the proposed introduction of similar solutions in the Polish pension system.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.