Tom 1 (2010)

Artykuły

Transformacja — pojmowanie i przebieg procesu. Inwitacja do debaty
Strony 11 - 13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Transformacja w perspektywie socjologicznej
Strony 15 - 29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Transformacja jako zmiana makrostrukturalna
Strony 31 - 43
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Identyfikacja paradygmatu transformacji oraz jego koneksja z mikro-, makro- i mezowymiarami społecznymi
Strony 45 - 53
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Doświadczenia transformacji systemowej w Polsce w perspektywie socjologicznych teorii sprawstwa
Strony 55 - 75
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zielona wyspa na morzu recesji? Dwie dekady polskiej transformacji w perspektywie socjologicznej
Strony 77 - 91
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Garwolińska Polska — czego nie wiemy o regułach kulturowych III RP: ćwiczenie z zakresu instytucjonalnej socjologii interpretatywnej
Strony 93 - 115
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między autorytaryzmem a demokracją. Pokoleniowy wymiar transformacji społeczno-politycznej w Polsce
Strony 117 - 134
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Janusowe oblicze polskiej transformacji. „Dryfowanie” państwa
Strony 135 - 142
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Kamilla Dolińska, Potoczny i ideologiczny poziom doświadczania śląskości. Ślązacy w poszukiwaniu odrębności
Strony 145 - 147
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Barbara Wiśniewska-Paź, Autonomia edukacji a ład społeczny. Struktura szkolnictwa w Szwajcarii wobec zdecentralizowanej koncepcji społeczeństwa i państwa. Kwestie porównawcze ze strukturami państw ościennych
Strony 147 - 150
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Komunikat z konferencji Polskie pogranicza w procesie przemian — cz. II
Strony 150 - 153
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kulturowe czynniki zmiany społecznej — zbuntowana generacja
Strony 153 - 155
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W poszukiwaniu społecznej podmiotowości: sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Strony 157 - 159
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF