Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1

Published 31 grudnia 2010

Issue description

Tom poświęcony jest transformacji, jej pojmowaniu, ramom czasowym, przebiegowi i konsekwencjom. Na uwagę zasługuje zróżnicowane podejście do procesu transformacji i jej odmienne oceny w świetle poszczególnych analiz. Choć dominuje socjologiczna perspektywa w przedstawianiu procesu, to wielu autorów sięga do jej historycznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań. Transformacja postrzegana jest zarówno z perspektywy polskich doświadczeń, jak i światowych megatrendów. Ogląd transformacji uwzględnia następowanie wolnego rynku, kształtowanie się nowego ładu systemowego i przemiany w położeniu społecznym. Autorzy tekstów korzystają z uznanych teorii i aktualnych wyników sondaży.

Artykuły