• Tom 2 (2011): Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży

Tom 2 (2011): Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży

Artykuły

Pracodawcy kontra nauczyciele? Władze samorządowe wobec szkolnictwa zawodowego
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 17 - 40
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ideologia a „polityka oparta na dowodach”. Badania edukacyjne i konstruowanie rzeczywistości społecznej
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 41 - 52
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozpoznawanie uwarunkowań i skutków edukacji na podstawie teorii ukrytego programu
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 53 - 71
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Edukacja i kapitał społeczny — przyczynek do badań związków funkcjonowania miasta i szkoły
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 73 - 88
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między domem a miastem. Podbój i zawłaszczanie przestrzeni publicznych przez subkultury młodzieżowe
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 89 - 105
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Krakowskie dzieci ulicy. Wypisy z badań
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 107 - 122
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Studia akademickie wobec oczekiwań studentów — na przykładzie studiów socjologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 123 - 137
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Socjalizacja i edukacja w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 141 - 166
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Edukacyjne strategie wykluczania
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 167 - 178
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nierówności środowiskowe w dostępie do edukacji przedszkolnej — wymiary i konsekwencje
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 179 - 198
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przestrzenne zróżnicowanie efektów kształcenia w województwie dolnośląskim na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 199 - 218
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Selekcje szkolne, strukturalna segmentacja i nierówności społeczne w Anglii
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 219 - 240
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dylematy tożsamościowe młodzieży w sytuacji zmiany kulturowej — kryzys tożsamości?
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 241 - 255
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Europejskość młodych Polaków — „świat przedstawiony” w pamiętnikach młodzieży
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 257 - 276
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rodzina jako wartość w badaniach młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 277 - 296
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Komunikaty, recenzje, informacje

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Power and Participation: The 25th Conference of the Nordic Sociological Association 2011 [Władza i uczestnictwo: XXV Konferencja Nordyckiego Towarzystwa Socjologicznego]
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 299 - 301
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Idea otwartości — pytania o konsekwencje dla nauki i społeczeństwa. Sprawozdanie z konferencji Komitetu Prognoz PAN Idea otwarcia zasobów wiedzy a własność intelektualna 25 marca 2011
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 301 - 303
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O związkach zawodowych i modelu kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowa konferencja w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 303 - 305
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Poszukiwania metody. Sprawozdanie z X spotkania International Social Theory Consortium University College Cork, 16–17 czerwca 2011
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 306 - 308
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z konferencji Cywilizacje w perspektywie socjologicznej Wrocław, 12–13 grudnia 2011
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 308 - 310
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z seminarium Demograficzne uwarunkowania edukacji i efektywności kształcenia na Dolnym Śląsku
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 310 - 312
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych — socjologiczne azymuty badawcze
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 312 - 314
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z forum Rozwój edukacyjno-zawodowy studentów i absolwentów DSW w kontekście potrzeb rynku pracy
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 314 - 316
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Lehrbuch der Bildungssoziologie, red. Rolf Becker, VS Verlag für Sozialwissenschaften
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 316 - 319
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Iwona Taranowicz, Zdrowie i sposoby radzenia sobie z jego zagrożeniami. Analiza socjologiczna
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 320 - 322
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Magdalena Arczewska, Społeczne role sędziów rodzinnych
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 322 - 325
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Zgorzelec jako miasto pograniczne w opiniach jego mieszkańców, red. Kamilla Dolińska, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 326 - 328
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: „Wrocławska Diagnoza Społeczna” — seria wydawnicza, t. 1–3
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 328 - 337
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Richard Wilkinson, Kate Pickett, Duch równości
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 338 - 340
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Igor Pietraszewski, Jazz w Polsce. Wolność improwizowana
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 340 - 342
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja, red. Anna Śliz, Marek Szczepański
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 342 - 346
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Informacje

Nieuczciwe praktyki wydawnicze
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 349 - 351
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF