Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 3Wiedza-Nauka-Poznanie naukowe

Published 31 grudnia 2012

Issue description

W kolejnym, trzeci tomie „Forum Socjologicznego” Marek Sikora podjął próbę przedstawienia ewolucji myśli konstruktywistycznej oraz jej głównych reprezentantów. Autor analizuje między innymi poglądy L. Flecka i przedstawicieli socjologii wiedzy naukowej, a także zestawia myśl konstruktywistyczną ze stanowiskiem realistycznym. Ewa Banaszak w swoim artykule zastanawia się, „czy dyscyplinie naukowej jest potrzebna tożsamość?”, a Agata Krasowska zajmuje się problematyką konstruowania w socjologii podmiotowości, będącej fenomenem kultury socjologicznej. Marcelina Zuber stawia pytanie: czy socjologia nauki potrzebuje filozofii? Autorka zauważa, że odpowiedź różni się w zależności od tego, czy uwzględnia się klasyczną socjologię nauki, czy współczesne propozycje badania nauki. Barbara Pabjan zajmuje się przekonaniami epistemologicznymi naukowców, przedstawicieli nauk przyrodniczych, odnośnie do takich kategorii, jak prawda i obiektywizm. W publikacji kończącej część „Artykuły” Paweł Czajkowski i Paweł Trojanowski badają zagadnienie habilitacji w modelu kariery naukowej. W tomie zamieszczone są też recenzje, m.in. książki Ludwika Krzywickiego Za Atlantykiem. Wrażenia z podróży po Ameryce.