• „Władcy Gorców” — aktorzy regionalni współtworzący genius loci kulturowej przestrzeni gorczańskiej

„Władcy Gorców” — aktorzy regionalni współtworzący genius loci kulturowej przestrzeni gorczańskiej

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.17
Maria Kościelniak
Google Scholar Maria Kościelniak
Publikacja:

Abstrakt

The article is the result of mapping the cultural space of Gorce. Using the tools of cultural map-ping and spatial turn, the Gorce mnemotoposes were analyzed and a map of the cultural spheres of the influence of regional actors on the creation of local genius loci was developed. The research focused on the presence of memory sites related to the World War II period and the participants of partisan actions in the Gorce region. The memory of Władysław Orkan, Józef Tischner and Tomasz Chlipała aka “Bulanda” also plays an important role in shaping the cultural landscape of Gorce.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.