Tom 14 (2020)

Rozprawy i szkice

Uwagi o początkach „literatury górskiej”
Strony 11-48
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Flugbilder. Franz Ludwig Pfyffers „Relief der Urschweiz“ und andere Geländemodelle als Medien der wissenschaftlichen Aneignung der Alpen im späten 18. Jahrhundert
Strony 49-62
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z lotu ptaka. „Relief Praszwajcarii” Franza Ludwiga Pfyffera oraz inne modele terenu jako media naukowego zawłaszczania Alp w późnym XVIII wieku
Strony 63-70
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gehören die Alpen dem Fremdenverkehr? 150 Jahre Tourismuskritik
Strony 71-83
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy Alpy są dla turystyki? 150 lat krytyki ruchu turystycznego
Strony 84-94
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Hier ward der Sieg errungen über einen mächtigen, compacten Alpenzug“. Der Semmering in Reiseführern zwischen 1852 und 1873
Strony 95-109
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Tu dokonało się zwycięstwo nad potężnym, zwartym łańcuchem Alp”. Semmering w przewodnikach między 1852 a 1873 rokiem
Strony 110-120
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Von den bedrohlichen zu den bedrohten Alpen – Aneignungsprozesse und Identifikationsfiguren alpiner Umweltschützer*innen in Tirol
Strony 121-136
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Od groźnych po zagrożone Alpy — procesy zawłaszczania i tożsamość alpejskich obrońców środowiska w Tyrolu
Strony 137-149
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czyje góry: Boga czy Śmierci? O dwóch romantycznych modelach interpretacji krajobrazu
Strony 151-168
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nie-ludzcy mieszkańcy Tatr. Dwa modele opowieści niezwykłych
Strony 169-181
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tatry gaździn czy juhasów? Płeć górali podhalańskich a zawłaszczanie przestrzeni
Strony 183-195
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Karpackim szlakiem Anieli Walewskiej
Strony 197-221
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prasa polska okresu dwudziestolecia międzywojennego o turystyce masowej
Strony 223-238
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Władcy Gorców” — aktorzy regionalni współtworzący genius loci kulturowej przestrzeni gorczańskiej
Strony 239-254
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dla kogo Bieszczady? Janusza Rygielskiego wkład w dyskusję (lata siedemdziesiąte–wczesne lata osiemdziesiąte XX wieku)
Strony 255-265
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Wspólnota kosmologiczna”. Natura i sacrum w liryce Jerzego Harasymowicza
Strony 267-282
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Góra Ślęża jako metafora Ziem Zachodnich w 1945 roku
Strony 283-298
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Himalaje Sikkimu własnością ludu Lepcza
Strony 299-314
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Recenzje

Przestrzenie i krajobrazy Jacka Kolbuszewskiego: [rec.:] Jacek Kolbuszewski, „Góry. Przestrzenie i krajobrazy. Studia z historii literatury i kultury”, Universitas, Kraków 2020, ss. 470.
Strony 401-404
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Beskid Łemków i Moniki Sznajderman: [rec.:] Monika Sznajderman, „Pusty las”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019, ss. 239.
Strony 405-414
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Inne Bieszczady: [rec.:] Adam Robiński, „Kiczery. Podróż przez Bieszczady”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019, ss. 244.
Strony 415-418
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Chyba już czas wyruszać z domu, czyli opis wędrówki Łukiem Karpat: [rec.:] Dominik Księski, „Ogień to druga woda, czyli Łuk Karpat”, Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Żnin 2020, ss. 736.
Strony 419-424
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W cieniu Akropolu: [rec.:] Michał Bzinkowski, „Masks of Charos in Modern Greek Demotic Songs — Sources, Representations and Context” [Maski Charosa w nowo-greckich pieśniach ludowych — źródła, przedstawienia, kontekst], Wydaw-nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 171.
Strony 425-428
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF