• Przestrzenie i krajobrazy Jacka Kolbuszewskiego

Przestrzenie i krajobrazy Jacka Kolbuszewskiego: [rec.:] Jacek Kolbuszewski, „Góry. Przestrzenie i krajobrazy. Studia z historii literatury i kultury”, Universitas, Kraków 2020, ss. 470.

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.26
Krystyna Heska-Kwaśniewicz
Google Scholar Krystyna Heska-Kwaśniewicz
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.