W cieniu Akropolu: [rec.:] Michał Bzinkowski, „Masks of Charos in Modern Greek Demotic Songs — Sources, Representations and Context” [Maski Charosa w nowo-greckich pieśniach ludowych — źródła, przedstawienia, kontekst], Wydaw-nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 171.

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.14.30
Ilias Wrazas
Google Scholar Ilias Wrazas
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.