• Obraz Karpat w powieści Józefa Symeona Boguckiego "Rodin, czyli duch na drodze pokuty"

Obraz Karpat w powieści Józefa Symeona Boguckiego "Rodin, czyli duch na drodze pokuty"

Szymon Makuch
Google Scholar Szymon Makuch
Publikacja:

Abstrakt

The image of the Carpathians in Józef Symeon Bogucki’s novel Rodin, czyli duch na drodze pokuty

The article analyses the image of the Carpathians in Józef Symeon Bogucki’s novel Rodin, czyli duch na drodze pokuty [Rodin or the Penitent Spirit] 1846. The first of the eight volumes of the work presents the story of the protagonists travelling from Kraków to the Tatra peaks and to Kalwaria Zebrzydowska. The novel was part of a trend, increasingly popular at the time, of writing about the mountains, although the author himself probably did not manage to visit the areas he described, having spent most of his life in Warsaw.
In addition to analysing the descriptions of the mountain areas, the author of the present article tries to trace the sources of Józef Symeon Bogucki’s inspiration. It is highly likely that Bogucki may have got his information from Wspomnienia z Wenecyi, kolei żelaznej lipnicko-wiedeńskiej, Wiednia, Karpat Wadowickich, Frankfurtu nad Menem i przelotu z Krakowa do Tatr spiskich by Ludwik Pietrusiński, memoirs published a year before the premiere of Rodin.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.