• Przeżycie górskie jako rozmycie granic w Nieuchwytnych szczytach Victora Saundersa i Czterech dniach słońca Adama Skoczylasa

Przeżycie górskie jako rozmycie granic w Nieuchwytnych szczytach Victora Saundersa i Czterech dniach słońca Adama Skoczylasa

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.11.22
Monika Witt
Google Scholar Monika Witt
Publikacja:

Abstrakt

EXPERIENCES IN THE MOUNTAINS AS BLURRING OF THE BORDERS IN VICTOR SAUNDERS' ELUSIVE SUMMITS AND ADAM SKOCZYLAS' CZTERY DNI SŁOŃCA

The article is an analysis of Adam Skoczylas’ Cztery dni słońca Four Days of Sunshine and Victor Saunders’ Elusive Summits, works that are part of mountain literature, the boundaries of which are set, on the one hand, by the unique context of writing involving a close relation between life and work; and on the other by unique reception involving a relation between the author and the reader based on shared experiences, on which this reception depends. The factor that became a condition for the emergence of such literature was a unique way of looking at the mountains, characteristic of mountaineers exploring the Tatras, the Alps and then also the Himalayas. It becomes a starting point for narrative as well as a condition for forming a reader group. A characteristic feature of the works discussed in the article is their narrative emphasising the intensity of sensations accompanying experiences in the mountains.

]]>
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.